Talenthåndtering

En av de viktigste forretningsprosessene er den som beskriver hvordan vi håndterer talentene våre, den årlige utviklingssamtalen.

Hva kan du forvente?

Våre medarbeidere skal føle at de blir hørt, sett og anerkjent. Vi legger vekt på en åpen dør-policy og daglig direkte tilbakemelding og kommunikasjon innenfor rammen for vår prosess "den årlige utviklingssamtalen".

Våre medarbeidere skal vite hvor selskapet er på vei og hva som forventes av den enkelte. Vi har tydelige roller med kompetanseprofiler, individuelle mål og utviklingsplaner. Vi er alle talenter!

Den årlige utviklingssamtaleprosessen er en strukturert måte å utvikle alle medarbeidere på for å sikre den riktige kompetansen nå og i fremtiden.