Bærekraftig utvikling - policy

Bærekraftig utvikling er en mulighet for Hultafors Group og har som mål å gi langsiktig lønnsomhet for vår virksomhet.

Hultafors Group streber etter å utvikle og produsere produkter som oppfyller kravene til en bærekraftig utvikling og som vil bidra til et bedre samfunn på lang sikt. Vår ambisjon er å sørge for en høy standard innenfor bærekraft

Vi bruker vår kompetanse til å:

  • Redusere påvirkningen vi har på det lokale og globale miljøet.
  • Samarbeide med samfunnet vi arbeider i.
  • Benytte livssyklusanalyse metoden til å fastsette relevante og betydningsfulle bæredygtige aspekter for våre produkter for løpende å kunne miljøforbedre nye og eksisterende produkter.
  • Ta ansvar for hvordan våre produkter påvirker distributørene og sluttbrukerne.
  • Informere og støtte våre leverandører, underleverandører og sluttbrukere i deres bestrebelse i å skape en bærekraftig utvikling.
  • Være en ansvarlig og bærekraftig arbeisgiver for alle våre medarbeidere.
  • Integrere bærekraft i vårt daglige arbeide.

Vi sikrer, at vi handler i overenstemmelse med internasjonale, regionale og lokale myndighetskrav. Vår utfordring er å prestere i henhold til høye standarder for "corporate best practice" for bærekraftig utvikling.