Bærekraft.

 
 

For oss er det viktig at du kan stole på produktene våre og så vel som våre handlinger. Vi er ikke fornøyd med å bare være en del av fremtiden – målet er å ligge i forkant med hensyn til bærekraft.

«Vi er ikke fornøyd med å bare være en del av fremtiden – målet er å ligge i forkant med hensyn til bærekraft.»

For oss er bærekraft like mye et sosialt perspektiv som en miljømessig tilnærming.

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på menneskene som er berørt av vår virksomhet, redusere klimagassutslipp av virksomheten og skape lønnsom vekst som tjener våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi sørger også for å innta en aktiv rolle og samarbeide i samfunnet som vi er en del av gjennom å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Arbeidet vårt bygger på selskapets strategi og miljøpolicy. Bærekraft er en naturlig del av selskapets strategi, det er integrert i det daglige arbeidet og bygger på respekt for menneskene, planeten og vår fortjeneste.

Vi har høye ambisjoner for vårt bidrag til en bærekraftig fremtid. Det er viktig at du kan stole på både produktene våre og det vi foretar oss i virksomheten. Vi er ikke fornøyd med å bare være en del av fremtiden – målet er å ligge i forkant med hensyn til bærekraft.
 
Vår eier, Investment AB Latour, har lang tradisjon for å handle ansvarlig, noe som selskapets langsiktige investeringshorisont og lederstil er et bevis på.

 

 

 

Grunnverdier

 

Respekt for mennesker.

Vår ambisjon er at alle som jobber for oss, skal ha gode arbeidsforhold. Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på alle mennesker som er berørt av vår virksomhet uansett hvilken rolle de måtte ha. Fordi vi vet at det er enkeltpersonene som utgjør forskjellen mellom gjennomsnittlig og vellykket

Samarbeidspartnere

Våre etiske retningslinjer setter standarden for det vi anser som viktig, og sørger for at arbeidsforholdene hos uavhengige leverandører er i overensstemmelse med selskapets kjerneverdier. Vi ønsker å bygge langsiktige relasjoner med produsentene. For eksempel har vi nå samarbeidet med samme produsent i Vietnam i 18 år, noe som er foreløpig rekord.

For å sikre vår høye standard og kvalitet har vi en veletablert organisasjon som har i oppgave å overvåke, utvikle og revidere den outsourcede produksjonen og de selveide fabrikkenhetene.

Overvåking av bærekraft med hensyn til ekstern produksjon i utviklingsland er en av de største utfordringene i verdikjeden og dermed et kontinuerlig pågående arbeid. For å sikre høy forretningsmoral, ordnede arbeidsforhold og menneskerettigheter i verdikjeden gjennomfører vi både interne og eksterne tredjepartsrevisjoner av leverandører og underleverandører med jevne mellomrom for å sikre at de oppfyller kravene som er angitt i de etiske retningslinjene som alle Hultafors Group-leverandører må følge.

Våre ansatte 

For Hultafors Group er sunne og engasjerte medarbeidere høyt prioritert. Målet er at ingen medarbeidere skal bli skadet på jobb og at alle skal ha et godt og sunt arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og gjør vårt ytterste for å fremme god helse og engasjement. Alle er involvert i den kontinuerlige prosessen med å skape et stadig bedre arbeidsmiljø. Vi følger også med på hvor mange hendelser per 1000 timer som innebærer fravær, og målet for 2019 er null.

Det er viktig for oss å være en attraktiv arbeidsgiver, noe som alltid har ligget hjerte nært også historisk sett. Vi tar det ikke for gitt, og som nevnt tidligere er vi klar over at det er enkeltindividene som utgjør forskjellen mellom gjennomsnittlig og vellykket.

Sluttbrukeren

Vi jobber for å redusere klimagassutslipp samtidig som vi optimaliserer funksjonaliteten for alle som bruker produktene våre. I tillegg bidrar vi til gode arbeidsforhold og trivsel for våre profesjonelle brukere gjennom god innsikt i deres behov.

I utviklingen av nye produkter involverer vi alltid brukeren i designprosessen, slik at vi fullt ut kan forstå hvilke behov de har i det daglige arbeidet og perfeksjonere designen på et tidlig stadium.  På den måten blir bærekraft enda en måte å leve opp til løftet: En partner du kan stole på.

 

Respekt for planeten.

Vi jobber proaktivt for å redusere vårt klimagassutslipp. For oss er det viktig å lage produkter som holder lenge og som er produsert på den mest miljøvennlige måten som mulig.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001 og 9001. Imidlertid gjenstår fortsatt noen områder, men arbeidet med å få dem sertifisert er i gang. Når det gjelder valg av leverandører, forsøker vi å samarbeide med leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 14001.

Alle fabrikkene vi eier, jobber med handlingslister i henhold til miljø som bygger på aspektlister for å redusere forbruket av avfall, energi og kjemikalier.

For å redusere klimagassutslipp og helse-og sikkerhetsfarene på grunn av kjemikalier gjør vi et proaktivt kjemisk arbeid gjennom hele verdikjeden med støtte fra the Swedish Chemical Group og Swerea IVF under RISE (Research Institute of Sweden) https://www.swerea.se

Vi samarbeider også nært med Textilimportörerna. Textilimportörerna er en bransjeforening for alle selskaper som handler tekstiler, skinnvarer, klær eller sko. De yter en bransjespesifikk tjeneste der de oppdaterer oss om alt som er verdt å vite om handel med denne typen produkter. http://textileimporters.se/

Vi er også en del av Sweden Textile Water Initiative. Gjennom det håper vi å få en bedre forståelse av vannutfordringene i bransjen og finne de riktige mekanismene for å håndtere dem, lære og tilegne oss en praksis som gir gode resultater når det gjelder bærekraft. Målet er å utvide nettverket globalt, oppnå økt kunnskapsdeling i tekstilindustrien og jobbe med bærekraftig ressursforvaltning i forsyningskjeden.

http://stwi.se/

 

 

 

 

Respekt for fortjenesten.

Uten fortjeneste er ikke virksomheten bærekraftig, men en bærekraftig virksomhet er en lønnsom virksomhet. Vi tror det er så enkelt som det.

Vi har høye ambisjoner om å bidra til en bærekraftig fremtid, og vi tror det er mulig å kombinere bærekraft med lønnsomhet. Ved å opptre ansvarlig med hensyn til måten produktene blir fremstilt, transportert og brukt på kan vi bidra til god helse for brukerne og redusere påvirkningen på miljøet.

Vi ønsker å øke innsatsen for å finne mulige løsninger for håndtering av produktene også etter endt levetid.

Denne siden bruker cookies. Ved å bruke Hultafors Gruppes nettsider, godtar du bruk av cookies. Les mer