Bærekraft.

 
 

Produksjon og innkjøp.

Våre selveide fabrikker har lang erfaring knyttet til miljø. Når det gjelder den eksterne produksjonen, setter våre etiske retningslinjer standarden for hva vi anser som viktig.

Ambisjonen er at alle som jobber for oss, skal ha gode arbeidsforhold enten de er ansatt ved en av fabrikkene vi selv eier eller en ekstern produksjonsenhet. Dette er en av våre største utfordringer i utviklingsland.
 
Alle selveide fabrikker har sin egen miljøaspektliste, som oppdateres årlig. Listen evalueres kontinuerlig for å sikre at vi prioriterer forbedringsområdene som er viktigst for miljøet. Denne prosessen resulterer i en lokal handlingsplan med målbare mål for hver fabrikk, der vi forsøker å redusere forbruket av avfall, energi og kjemikalier samt velge materialer med mindre klimagassutslipp.
 
I den eksterne produksjonen setter våre etiske retningslinjer standardene for hva vi anser viktig og sørger for at arbeidsforholdene hos uavhengige leverandører er i samsvar med selskapets kjerneverdier. Når det gjelder valg av leverandører, forsøker vi å samarbeide med leverandører som er sertifisert i henhold til ISO 14001.
 
Vi ønsker å bygge langsiktige relasjoner med produsentene. For eksempel har vi nå samarbeidet med samme produsent i Vietnam i 18 år, noe som er foreløpig rekord.
 
For å sikre vår høye standard og kvalitet har vi en veletablert organisasjon som har i oppgave å overvåke, utvikle og revidere den outsourcede produksjonen og de selveide fabrikkenhetene.

 

Tiltak: 100% Fornybar energi 

Vi bruker utelukkende strøm fra 100 % fornybar energi ved våre produksjonsanlegg i Sverige, Estland og Storbritannia.

Tiltak: Gjenbruk av bølgepapp

Vi har et prosjekt der vi pakker Snickers Workwear-plagg direkte i egne Snickers Workwear-pappesker. Ved ankomst til sentrallageret brukes eskene om igjen og pakkes om for videre transport til forhandlere over hele verden.

Tiltak: Oppgradering til LED-lys

Vi har oppgradert fra lysrør til LED-lys i fabrikkene våre, noe som reduserer CO2-utslipp.

Reise og transport 

Vi jobber kontinuerlig for å redusere CO2-utslippene. Produkttransport og intern reisevirksomhet er områdene med størst påvirkning og størst forbedringspotensial. 

 

Vi forsøker å få til en optimal planlegging av frakt gjennom hele verdikjeden. Hver dag benytter vi vårt virtuelle møtesystem, som gjør det mulig å holde møter hvor som helst uten alltid å måtte reise.

 

Tiltak: Togreiser

For å redusere klimagassutslippet fra forretningsreiser oppfordrer vi medarbeiderne til å velge det mest miljøvennlige transportalternativet og benytte tog der det er mulig.

Tiltak: Virtuelt møtesystem

For å redusere reising i konsernet har vi investert i moderne virtuelle møtesystemer som gjør det mulig å møtes uten alltid å måtte reise.  

Tiltak: 5% mindre kjemikalier

Vi jobber proaktivt for å redusere forbruket av kjemikalier i vår egen og leverandørenes produksjon, i henhold til erstatningsprinsippet. Målet er at alle de selveide fabrikkene våre skal redusere kjemikalieforbruket med fem prosent per år.

Fakta:

Siden 2013 har våre fabrikker redusert CO2-utslippene med 19 %.

Denne siden bruker cookies. Ved å bruke Hultafors Gruppes nettsider, godtar du bruk av cookies. Les mer