Konsernmål
Konsernmål
Konsernmål

Konsernmål

Som nevnt tidligere er bærekraft en grunnleggende verdi hos Hultafors Group – et ideal som er integrert i det daglige arbeidet og en naturlig del av alle sider ved vår virksomhet.

Hultafors Group har satt seg fire langsiktige mål for å fremme et arbeidsmiljø som bygger på bærekraft og for å redusere vår innvirkning på miljø og klima. Målene er som følger:

  1. Redusere CO2-utslipp.
  2. Redusere energiforbruket.
  3. Redusere avfallsmengden og forbruket av jomfruråvarer.
  4. Redusere forbruket av kjemikalier i produksjonen i henhold til erstatningsprinsippet.

De langsiktige målene suppleres av mer kortsiktige og lokalt fastsatte mål og aktiviteter.

Social Media