Varsling
Varsling
Varsling

Varsling

Hultafors Group oppfordrer til å rapportere eventuelle kritikkverdige forhold som utgjør brudd på de etiske retningslinjene våre.

Hultafors Group forplikter seg til å sørge for at alle personer som rapporterer om kritikkverdige forhold ikke kan spores eller blir utsatt for gjengjeldelse eller diskriminering.

All rapportering skjer via et eget system som er uavhengig fra Hultafors Groups IT-tjenester. Varslingsrapporter, klager eller konflikter kan registreres via: https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup

Eller kontakt Bas Teepe Chief Human Resources Officer +46 33 20 21 17 +46 725 418 438

Social Media