Samarbeid og analyseverktøy
Samarbeid og analyseverktøy
Samarbeid og analyseverktøy

Samarbeid og analyseverktøy

Worldfavor

Worldfavor er et styringssystem for bærekraft som samler inn og analyserer data. I 2020 implementerte Hultafors Group Worldfavor, for å sørge for bedre sporbarhet og en transparent verdikjede. I dag bruker våre egne trettito lokasjoner Worldfavor for å rapportere om utslipp og avfallshåndtering. Målet vårt er at samtlige av våre leverandører skal bruke systemet og bidra gjennom egenvurderingsskjemaer som er utformet for å øke kunnskapen om bærekraft og redusere risikoene. https://worldfavor.com/

Swedish Chemicals Group

Swedish Chemicals Group formidler den nyeste kunnskapen samt relevant informasjon relatert til kjemikalier og miljøspørsmål til medlemsbedrifter i tekstil- og elektronikkbransjen. Gjennom vårt medlemskap får vi tilgang til ekstern overvåking og nettverk, praktiske verktøy, oppdateringer om relevante lover samt nyheter om innovasjon, risikoer og potensielle ikke-skadelige alternativer innenfor området kjemikalier. Vi ønsker så langt det er mulig å minimere og eliminere tilstedeværelsen av uønskede kjemikalier i produkter som for eksempel tekstiler, sko og elektrisk utstyr. https://www.ri.se/en/what-we-do/networks/the-chemicals-group

The Textile Importers

Vi samarbeider tett med The Textile Importers – en svensk bransjeforening for alle selskaper som handler med tekstiler, skinnvarer, klær eller sko. De yter en bransjespesifikk tjeneste der de oppdaterer oss om alt som er verdt å vite om handel med denne typen produkter. http://textileimporters.se/

Leather Working Group

Hultafors Group er medlem i Leather Working Group (LWG). LWG er en ideell organisasjon som har ansvaret for verdens ledende sertifisering innenfor fremstilling av lær. Siden 2005 har LWG identifisert de beste miljøprinsippene innenfor den globale lærindustrien og har sørget for retningslinjer for umiddelbare og kontinuerlige forbedringer. LWG tilbyr en rekke kontrollverktøy for å evaluere den miljømessige utviklingen til anlegg for fremstilling av lær og sertifiserer de anleggene som oppfyller kravene. Hultafors Group benytter seg i stadig større grad av LWG-sertifiserte leverandører for å forbedre produktkvaliteten og støtte produsenter som investerer i en mer miljøvennlig lærindustri. https://www.leatherworkinggroup.com/

Social Media