Mangfold
Mangfold
Mangfold

Mangfold

Vi verdsetter forskjeller

Vår bedriftskultur bygger på tillit og respekt. Vi fremmer et arbeidsmiljø som kjennetegnes av åpenhet og forståelse.

For oss er det viktig at alle kolleger blir hørt og sett. Derfor legger vi stor vekt på uformell dialog og kommunikasjon. Ikke bare respekterer vi ulikheter – vi oppmuntrer dem også, da vi tror at dette er en forutsetning for å kunne utvikle seg. I alle funksjoner finner du noen som har jobbet i selskapet i flere tiår og noen som nettopp har begynt hos oss. I møtet mellom bred erfaring og nye ideer oppstår det magi. Vi er til stede i alle verdenshjørner. Etter hvert som selskapet har vokst, har vi gradvis etablert virksomheten i andre markeder, i andre deler av verden. Dette innebærer at vi har kolleger i en rekke ulike land, ved alt fra små kontorer til større produksjonsenheter. Når du jobber hos oss, vil du ha jevnlig kontakt med kolleger fra andre deler av selskapet og verden, og du vil daglig ha kontakt med andre kulturer.

Social Media