Policyer og sertifiseringer
Policyer og sertifiseringer
Policyer og sertifiseringer

Policyer og sertifiseringer

Policyer

Innsatsen vi gjør for å redusere vår innvirkning på miljøet er oppsummert i vår bærekraftspolicy. Vi definerer også arbeidet vi gjør i en policy vedrørende arbeidsmiljø og kvalitet.

Bærekraftpolicy

Kvalitetspolicy

Arbejde Miljøpolitik

Etiske retningslinjer

For å sikre høy forretningsmoral, rettferdige arbeidsforhold og menneskerettigheter i verdikjeden gjennomfører vi revisjoner av leverandører og underleverandører med jevne mellomrom for å sikre at de følger våre etiske retningslinjer. Vi gjennomfører dessuten egenevalueringer for å følge med på forbedringer og øke gjennomsiktigheten i forsyningskjeden. Etiske retningslinjer

Sertifikater

Vi betrakter miljøstyring som en viktig del av det å være bærekraftig og er derfor sertifisert i henhold til ISO 14001 og 9001. Det gjenstår fortsatt noen områder, men arbeidet med å få dem sertifisert pågår. ISO-sertifikat

Social Media